Kategoria: Aktywność fizyczna

Preparaty mlekozastępcze – rodzaje, wskazania, sposób przygotowania

Jak powstają preparaty mlekozastępcze? Najczęściej preparaty mlekozastępcze powstają na bazie mleka krowiego w procesie hydrolizy białka. Co to takiego ta hydroliza? Hydroliza białka to prościej mówiąc pocięcie białka: na dłuższe polipeptydy – hydrolizaty o nieznacznym stopniu hydrolizy (pHF – partially hydrolyzed formula), na krótkie polipeptydy – hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy (eHF – extensively hydrolysed formula), na aminokwasy – mieszanka elementarna (AAF – amino-acid formula). Jakie warunki musi spełnić preparat mlekozastępczy, aby mógł być określony jako hypoalergiczny: mieć zmniejszoną antygenowość białek (zdolność do łączenia się ze swoistymi przeciwciałami) być dobrze tolerowana przez ponad 90% osób ze zdiagnozowaną alergią na białko mleka krowiego, mieć zmniejszoną immunogenność (zdolność do wywołania odpowiedzi immunologicznej). Jakie są wskazania do stosowania hydrolizatów… Czytaj dalej